Sådan laver man en kloakrensning

Kloakker er underjordiske kanaler til fjernelse af drænvand og affald. Kloakker er afgørende for transport af brugt, forurenet vand for sikker behandling.

 

Når spildevand transporteres gennem kloakker, sker der kemiske ændringer i spildevandet. Disse mikrobielle processer påvirker kloakkerne ved at skabe lugt og korrosion af kloakrørene, hvilket nødvendiggør dyre reparations- og kontrolforanstaltninger.

 

Det er derfor vigtigt at vide, hvordan man renser en kloak, for at undgå at pådrage sig unødvendige udgifter ordentligt og skade miljøet.

Professionel kloakrensning og udstyr er påkrævet

Der er ingen anden mulighed end at vælge en kvalificeret og certificeret person til opgaven, når det kommer til kloakrensning. En professionel kloakrenser har den viden, der skal til for at rense din kloak ordentligt. Som følge heraf bliver arbejdet på udfordrende kloakledninger en ligetil opgave.

 

Med en professionel omkring dig til at håndtere din kloakrensning, behøver du ikke bekymre dig om, at din kloak ikke bliver ordentlig renset, da en professionel kloakrenser er meget erfaren, og har alle de nødvendige værktøjer til at få arbejdet gjort.

Rensning af din kloak

Der er flere metoder, du kan bruge til at få foretaget en kloakrensning, og som hver vil have deres fordele. Se mere om de forskellige metoder til kloakrensning herunder.

 

Metoder til kloakrensning:

 

  • Hydraulisk kloakrensning
  • Kemiske kloakrensning
  • Manuel kloakrensning

 

Hydraulisk kloakrensning involverer brug af vand til at rense væggene i kloakrørene. Der er specialudstyr til at gøre det. Et eksempel er en højtrykssouler, der er specialiseret udstyr, som du kan bruge til at tvinge vand under højt tryk gennem dit kloaksystem for at fjerne fedt, mineral- og kalkansamlinger, tilfældigt affald, og endda store genstande som trærødder.

 

Det er dog nødvendigt at bruge en professionel til at hjælpe dig med højtryksspuling, da det kan være et risikabelt projekt, og du kan ende med at gøre mere skade end gavn på dine kloakrør.

 

Den kemiske kloakrensning går ud på at bruge kemikalier til at rense dit afløb eller kloak. Du kan bruge flere former for kemisk afløbsrensning. Et ætsende eller oxiderende afløbsrens vil typisk være tilstrækkeligt til at fjerne en lille forhindring, mens et surt rensemiddel kan være nødvendigt til større blokke.

 

Den manuelle kloakrensning indebærer brug af håndsstænger, håndholdte drænsnegle eller kraftstang til at hugge, skubbe, skrabe eller trække affald ud af et rør. Det er tilrådeligt at anvende den hydrauliske kloakrensning efter manuel kloakrensning for at fjerne eventuelt resterende snavs i kloakrørene.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på at du ikke selv må stå for din kloakrensning, da arbejde i kloakken kræver autoriseret arbejdskraft. Nogle opgaver kan du godt selv stå for, eksempelvis rensning af dine afløb, men for at være sikker, er det en god ide at rådføre dig hos et kloakfirma, inden du går i gang med din kloakrensning.

PerJohansen

Learn More →