Sådan håndterer og sorterer du dit have- og byggeaffald korrekt

Sådan håndterer og sorterer du dit have- og byggeaffald korrekt

I dag er affald ikke længere bare affald, og man kan ikke længere få lov til at hælde alle typer af materialer sammen i én stor container. Efterhånden som der er kommet større fokus på genanvendelse, forurening og bæredygtighed, er der også løbende kommet flere og flere krav til håndteringen af affald.

 

Og her snakker vi altså ikke kun om affaldssortering hjemme på matriklen. Vi snakker håndteringen af materialer fra byggeindustrien såvel som fra større bygge- og renoveringsprojekter i det private.

 

Som privatperson kan ens byggeri eller projekt i haven være af en sådan størrelsesorden, at en almindelig trailer ikke er tilstrækkelig til den mængde renovation, det medbringer.

 

I disse tilfælde kan det være både en fordel og en nødvendighed at leje en container til haveaffald eller andet skrot, som ikke alene har en optimal rumlighed, men som også gør det muligt at sortere og håndtere affald jf. de gældende forskrifter.

Valget af container afhænger af affaldstype

Der findes et overraskende stort udbud af containere på markedet. Man kan leje alt lige fra de klassiske, åbne containere til små, lukkede versioner, samt udgaver egnet specifikt til opdeling af indhold.

 

I forhold til affaldshåndtering fra byggeri eller renovering er det i særdeleshed smart med en container, der på forhånd er delt ind i forskellige rum. For typisk er det ikke kun ét bestemt materiale, der skal smides ud eller genbruges.

 

Som regel er der både murbrokker, glas, træ og metal indblandet, som alle skal håndteres og bortskaffes forskelligt.

 

Hos de fleste professionelle vognmandsforretninger kan man leje containere, som er delt ind i det antal rum, man ønsker og har behov for. For eksempel kan man hos det nordjyske firma, Anker Christensen, leje en åben container med op til 9 forskellige rum, så det er let og overskueligt at sortere sit affald efter de regler og krav, der er for netop din affaldstype.

Korrekt sortering og håndtering

Anker Christensen er en velrenomeret vognmandsforretning, der med mange år i branchen har den nødvendige viden og erfaring, når det kommer til sortering, håndtering og bortskaffelse af affald.

 

Ved affaldshåndtering er der en lang række gældende krav og regler, der skal opfyldes. Nogle materialer kan køres til genbrug, mens andre havner direkte på forbrændingen. I forhold til sortering er der ligeledes forskellige betingelser, alt efter om der er tale om tungere byggematerialer som sten og beton, glas, PVC, haveaffald og lignende.

 

Både som entreprenør og privatperson kan disse regler være en jungle at navigere i. Det er derfor vigtigt at rådføre sig med fagkyndige eller hyre en vognmand fra Anker Christensen til at stå for disse dele af projektet.

PerJohansen

Learn More →