Landbrugsbyggeri – Visualisering & Styring af dit Staldbyggeri

Skulle du gå med planer om et nyt staldbyggeri, så læs med her, hvor vi vil kigge nærmere på dine muligheder for at overskue dit kommende byggeprojekt bedst muligt, og sikre at hver der er tanke bag hvert skridt af byggeriet både før, under og efter udførelse.

Skitseforslag til landbrugsbyggeri

I et større staldbyggeri er det meget vigtigt at undgå fejl, som kan få udgifterne til byggeriet til at stige voldsomt senere i processen.

Med et skitseforslag kan du få skabt et gyldent overblik over alle mulighederne i dit byggeri og samtidigt få styr på alt vedr. den kommende produktion i stalden, lovgivningen samt naturligvis økonomien dertil.

Skitseforslaget vil altså være din bedste chance for at tænke alle mulighederne ind i dit byggeri, såsom indretning i forhold til fremtidsstrategi. Et skitseforslag vil typisk afføde et prisoverslag på hele dit staldbyggeri.

Visualisering af staldbyggeri

En ting er at få skitser, der kan klarlægge logistik og økonomi i ens kommende staldbyggeri, en anden er at se eksempler på det færdige resultat.

Visualiseringen kan vise hvordan dit byggeri vil se ud i sammenhæng med landskab og omkringliggende bygninger. Det kunne jo fx være at byggeriet indebar at fjerne andre bygninger eller ændre i landskabet, som kan være svært at forestille sig uden et reelt billede at støtte sig til.

Visualiseringen kan hjælpe med selve myndighedsbehandlingen og være et rigtig godt redskab for bygherren at følge, så alle forventninger til det endelige resultat mødes.

Myndighedsbehandling

Når dit byggeri skal godkendes, det kan fx være miljøgodkendelsen, så kan din kommunefinde på at stille krav til en visualisering af projektet. Uden visualiseringen, gives der typisk ikke miljøgodkendelse.

Under godkendelsen vil der blive kigget på alt fra bygningernes størrelser og byggematerialer til det omkringliggende område.

Før byggeri

Der kan være mange forskellige områder du skal tage hensyn til ift. byggeanmeldelsen. Blandt disse er diverse dispensationer for afstandskrav til: Naboskel, beboelser, veje og fx boringer.

Derefter skal der styr på byggeansøgningerne, spildevandstilladelser, diverse tilladelser til udledning af overflade- og tagvand og slutteligt nedrivningstilladelser, hvis der skulle være bygninger på grunden i forvejen.

Det er heldigvis forholdsvist standardiseret hvad der skal sendes til myndighederne, når man skal ansøge om byggetilladelse. Først og fremmest skal man have lavet ansøgningsskemaet. Dertil skal der være en situationsplan, som viser byggeriets placering og info til BBR.

Efterfølgende skal plantegning og facadetegninger på plads og sidst, men ikke mindst, en brandteknisk redegørelse.

Efter byggeri

Når man er færdig med byggeriet, er der flere ting man skal sende til kommunen. Der skal sendes de forskellige projekttegninger, som viser hvorledes det færdige projekt skal se ud.

Også statistiske beregninger og beskrivelse af konstruktionen skal sendes sammen med dokumentation for spildevandsforhold og div. tekniske dokumenter såsom energiberegninger.

Uanset hvilket byggeri du overvejer at gå i gang med, vil den korte, men kraftige anbefaling være, at få professionel hjælp til at overskue hele dit byggeprojekt – for der er lige rigeligt for én mand at stå med selv.

 

PerJohansen

Learn More →