At vinde hævd: hvad det vil sige og hvem, der kan hjælpe

At vinde hævd: hvad det vil sige og hvem, der kan hjælpe

 

Når man bevæger sig ind på områderne inden for ejendomsret og byggelove, er der pludselig mange forhold, regler og begreber, man skal holde styr på. Et af de mere komplekse er konceptet om hævd.

 

Hævd defineres i Den Danske Ordbog som “en persons langvarige brug af eller råden over en andens ejendom, som kan motivere, at personen får overdraget ejendomsretten eller en anden form for berettigelse til ejendommen.”

 

Med andre ord drejer det at vinde hævd ved ejerskifte sig om, at man opnår retten til en ejendom eller et stykke jord, når visse vilkår opfyldes, selvom man ikke nødvendigvis er den primære ejer.

 

De gældende love og bestemmelserne på området for hævd over jord stammer tilbage fra Jyske Lov og Dansk Lov, og reglerne har stået så godt som uændret siden oprettelsen i tidernes morgen. Trods den ældre status er forskrifterne på samme tid simple og komplekse, og mange forskellige forhold og vilkår kan have indflydelse på, hvorvidt det er muligt at føre og vinde en sag i retten om hævd.

Professionel rådgivning og sagsførelse

At vurdere spørgsmål og sager om hævd er en grundlæggende del af en landinspektørs jobbeskrivelse. En landinspektør står for eksempel for opmålinger af de marker og jord, det drejer sig om, samt for fastlæggelse af gamle og bestemmelse af nye skelafmærkninger.

 

Landinspektøren står også til rådighed for private i forbindelse med vejledning om hævdsager, og personen bistår ofte som mægler mellem alle de involverede parter. Inspektøren afhjælper således dialogen, og med et solidt forankret ekspertniveau sørger denne for, at sagen føres i henhold til de gældende love og regler på området.

 

Man kan imidlertid vælge at modtage uforpligtende råd og vejledning, ligesom man kan vælge at lade en professionel landinspektør føre hele hævdsagen. I så tilfælde undersøger landinspektøren også, om der er uoverensstemmelser mellem Geodatastyrelsens nuværende oplysninger om skel og faktiske forhold på matriklen, da dette kan have yderligere indflydelse på, om ejendomsretten kan ændres jf. gældende love og regler.

Øvrige matrikulære opgaver og forhold

En landinspektør varetager grundlæggende en lang række opgaver forbundet med ejendomme og byggeri – både for det offentlige, for private og for erhverv.

 

Hos nordjyske Land&Skel findes landinspektører til alle typer ejendomsopgaver, hvad enten det drejer sig om udarbejdelse af matrikelkort, byplanlægning, kloakering, afmærkning af skel, landmåling og meget andet.

 

Alt fra enkelte privatpersoner til større institutioner, offentlige instanser og anerkendte entreprenørfirmaer i hele Nord- og Midtjylland benytter sig af Land&Skels ekspertise – særligt ved de mere vanskelige opgaver, som kræver enorm omhyggelighed og præcise optegnelser.

 

Med et professionelt landinspektørfirma i ryggen er man sikret, at alle processer, tilladelser og registreringer sker i henhold til gældende love og regler, og at alt lige fra aktuelle deklarationer, servitutter og bestemmelser i eksempelvis Jordforureningsloven og Naturbeskyttelsesloven tænkes ind i relevante opgaver og sager.

PerJohansen

Learn More →