Tilbage til oversigt
  • xpr-100_adhesive_remover_1l-5l (1)

XPR-100 Graffiti Remover


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Ikke på lager

FJERNER MALING, LAK OG BLÆK
  • Lugtfri og ikke-brændbar.
  • Kraftfuld og miljøvenlig.
  • Stærkere end flygtigt opløsningsmiddel.
  • Uskadelig over for helbred og miljø.

Produktbeskrivelse

XPR-100 trænger ind i trykfarver, blæk, spor af filtpenne og opsuger dem.

XPR-100 er ikke korrosiv, ikke lokalirriterende og ikke brændbar og er derfor sikker at transportere, opbevare og anvende.

XPR-100 besidder den styrke, at den er økonomisk i brug – kan genanvendes i skylle- og nedsænkningsbade i op til 9 måneder.

Information om anvendelse: 
  • XPR-100 påføres den snavsede overflade og får lov at opbløde snavset.
  • Snavset tørres af. Processen gentages om nødvendigt.
  • Skyl altid med rigeligt vand inden tørring.

XPR-100 er fedtet og fordamper langsomt, så en længere opblødningstid kan være nødvendig.

XPR-100 kan bindes med NOVATIO MEGATIX for at forlænge virketiden ved vertikal anvendelse. Hvis der er tvivl om overfladens styrke, testes først på et ikke iøjnefaldende sted. Hvis snavset får lov at sænke sig, kan XPR-100 anvendes i op til 9 måneder. Forurenede produkter skal behandles som kemisk affald.

 
 
Teknisk information: 

Basis: acetal opløsningsmiddel.
Form: flydende.
Farve: transparent.
Molekylær vægt: 164,2.
Smeltepunkt: < -65°C.
Kogepunkt: +210°C.
Densitet: 0,9921 (20°C).
Damptryk ved 20°C: 1, 1225 bar.
Opløselighed i vand: 100 %.
Flammepunkt (ASTM D 92): 92°C.
Flammepunkt (ASTM D 93): 88°C.
Selvantændelsestemperatur: +210°C.
Fordampningsrate: 17,38 (match point: Butyl acetaat=1).