Tilbage til oversigt
  • xpr-100_adhesive_remover_1l-5l

XPR-100 Adhesive Remover

Ikke på lager

FJERNER LIM OG FUGEMASSE
  • Stærkere end flygtigt opløsningsmiddel.
  • Kraftfuldt og miljøvenligt.
  • Lugtfrit og ikke-brændbart.
  • Uskadeligt for helbred og miljø
  • Kan genbruges op til 9 måneder.

Produktbeskrivelse

XPR-100 trænger ind og opsuger lim og rester af lim, hvor det er nødvendigt (selv når limen er hærdet).

XPR-100 er ikke korrosiv, ikke lokalirriterende og ikke brændbar og derfor sikker at transportere, opbevare og anvende.

XPR-100 besidder den styrke, at den er økonomisk at anvende – er genanvendelig i skylle- og nedsænkningsbade i op til 9 måneder.

Information om anvendelse: 
  • XPR-100 påføres den snavsede overflade og får lov at opbløde snavset.
  • Snavset tørres af. Processen gentages om nødvendigt.
  • Skyl altid med rigeligt vand inden tørring.

XPR-100 er fedtet og fordamper langsomt, så en længere opblødningstid kan være nødvendig.

XPR-100 kan bindes med NOVATIO MEGATIX for at forlænge virketiden ved vertikal anvendelse. Hvis der er tvivl om overfladens styrke, testes først på et ikke iøjnefaldende sted. Hvis snavset får lov at sænke sig, kan XPR-100 anvendes i op til 9 måneder. Forurenede produkter skal behandles som kemisk affald.

 
 
Teknisk information: 

Basis: acetal opløsningsmiddel.
Form: flydende.
Farve: transparent.
Molekylær vægt: 164,2.
Smeltepunkt: < -65°C.
Kogepunkt: +210°C.
Densitet: 0,9921 (20°C).
Damptryk ved 20°C: 1, 1225 bar.
Opløselighed i vand: 100 %.
Flammepunkt (ASTM D 92): 92°C.
Flammepunkt (ASTM D 93): 88°C.
Selvantændelsestemperatur: +210°C.
Fordampningsrate: 17,38 (match point: Butyl acetaat=1).