Produktbeskrivelse

TT 707 øger cetantallet med 2 til 5 point, forbedrer forbrændingen
og dermed motorens ydelse.

TT 707 nedbryder overfladespændingen på vand og formindsker
dermed de dertil forbundne risici for filtre, dyser og pumper.

TT 707 øger cetantallet med 2 til 5 point og sikrer dermed en lettere
start og en blødere motorgang samt mindsker udledningen af
giftig og syreholdig CO2 og NOx.

TT 707 nedsætter temperaturen
hvor paraffin krystaliserer og forbedrer dieselbrændstoffets struktur,
så det forbrænder hurtigere.
På den måde opnås den maksimale ydeevne, selv ved lave
temperaturer.

Forurening fra vand
TT 707 forebygger dannelsen af slam og svamp.
Produktet nedbryder vandets overfladespænding, således at det
lettere passerer gennem systemet og bliver brændt af, og beskytter
samtidigt injektorer og filtre.

Pumper og injektorer
TT 707 sikrer bedre smøring af pumper og dyser, holder motoren
ren og forhindrer at der opbygges koksrester, samt hindrer at der
sker korrosion og oxidering af metaldelene.
Lave vedligeholdelsesomkostninger
TT 707 garanterer maksimale besparelser som følge af dens evne
til at forøge den generelle ydeevne.
Den beskytter hver enkelt komponent mod slid, korrosion og vand.

Anvendelse
Alle dieselkøretøjer hvad enten der er tale om lastbiler, traktorer,
biler, landbrugsudstyr eller andet dieseldrevet udstyr.