Tilbage til oversigt
  • spotrepair

Spotrepair

Ikke på lager

TIL EN BLØD OVERGANG PÅ MALEDE OMRÅDER
  • Lakfortynder.
  • Gammel og ny lak flyder nemt sammen.
  • Perfekt til brug efter Novaclear Coat.
  • Nem at polere.
  • Hurtig at slibe.

Produktbeskrivelse

SPOTREPAIR er perfekt til overlappende våde arealer efter brug af Novaclear Coat.

SPOTREPAIR har fremragende fortyndende egenskaber, som lader gammel og ny lak flyde sammen.

SPOTREPAIR letter polering.

SPOTREPAIR er essentiel for gode resultater og sparer tid.

Information om anvendelse: 
  • slib overfladen, som skal behandles, med korn nr. 2000
  • spray 2-3 tynde lag på overgangsområderne mellem den friske Novaclear Coat og den eksisterende lak for at opnå en homogen flade
  • fjern rester med Novacare RC1.
Teknisk information: 

Udseende: aerosol.
Farve: klar.
Duft: specifik.
Damptryk (ved 20 °C): 5200 hPa.
Massefylde (ved 20 °C): 0.75 g/cm³.

Opløselighed i vand: ingen.
Blandbarhed med vand: dårlig.
EU VOC: 751,4 g/l.

SPOTREPAIR SDS