Tilbage til oversigt
  • packshot_safety_clean_gel

Safety Clean Gel


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Ikke på lager

TYKT OPLØSNINGSMIDDEL TIL KEMISK SNAVS
  • Løber og drypper ikke.
  • Lang bearbejdningstid.
  • Efterlader ingen film.

Produktbeskrivelse

SAFETY CLEAN GEL er et sikkert og alsidigt affedtningsmiddel i gelform, som også kan anvendes på lodrette flader. Det fjerner klæbemidler, fugemasser, silikoner, olie, fedt, voks, tjære, paraffin, trykfarve osv.

SAFETY CLEAN GEL er et alifatisk hydrocarbon- opløsningsmiddel tilsat limeekstrakter og er sikker at anvende på de fleste materialer så som malede flader, vinyl, glas, gummi, formica, tekstiler, de fleste syntetiske materialer osv.

Information om anvendelse: 

Brugsanvisning:

  • Produktet påføres den overflade, som ønskes rengjort. Lad det virke under hensyntagen til graden af tilsmudsning.
  • Gnid det løsnede snavs af.
  • Gentag om nødvendigt.
Teknisk information: 

Sammensætning: alifatisk hydrocarbon-opløsningsmiddel, bindemiddel og citrusekstrakter.
Kogepunkt/kogeområde °C: 130 – 166.
Damptryk/20°C hPa: 4.6.
Relativ densitet/20°C: 0.75.
Flammepunkt °C: 24.
Selvantændelse °C: 200.
Vandopløselighed: uopløseligt.
Duft: karakteristisk.
Dynamisk viskositet mPa.s/20°C: 1.
Kinematisk viskositet mm2/s/20°C: 1.
Flygtige organiske forbindelser (VOC) %: 100.
Flygtige organiske forbindelser (VOC) g/l: 710.

SAFETY CLEAN GEL SDS