Tilbage til oversigt
 • safety_clean_fs_500ml

Safety Clean FS

Ikke på lager

OPLØSNINGSMIDDELBASERET RENSE- OG AFFEDTNINGSMIDDEL TIL FØDEVAREINDUSTRIEN
 • Fremragende til uorganisk snavs som fedt, klæbestoffer, silikoner,olie,…
 • Hurtigt og multifunktionelt opløsningsmiddel.
 • Perfekt til brug i fødevareindustrien.
 • NSF-godkendt.
 • Sikker at anvende på de fleste flader.
 • Hurtigttørrende.
 • Ikke-plettende.
 • Meget økonomisk.

Produktbeskrivelse

SAFETY CLEAN FS er et NSF kategori K1 registreret produkt og fremstillet af elementer, som alle er NSF registrerede.

SAFETY CLEAN FS er anvendelig i alle fødevareproducerende virksomheder samt i firmaer, som udvikler maskineri og emballerings-og reparationsudstyr til fødevareindustrien.

SAFETY CLEAN FS er en all-round-affedter, som ikke efterlader pletter eller oliefilm. Ligeledes perfekt som afslutning og til fjernelse af vores klæbere.

Information om anvendelse: 
 • SAFETY CLEAN FS er anvendelig i alle fødevareproducerende virksomheder samt i firmaer, som udvikler maskineri, der kan komme i kontakt med fødevarer.
 • Alle fødevarevirksomheder, slagterier, mejerier, bagerier, konservesfabrikker, bryggerier, flaskefremstillinganlæg, kartonfabrikker,…
 • Perfekt til effektiv fjernelse af fedt, olie, smøremiddel, tjære, klæbestof, silikone, voks, paraffin, tryksværte, snavs fra fugemasser og andet snavs fra motorer, kæder, generatorer, forme,…
Teknisk information: 

NSF registreringsnummer: 143422, kategori K1.
Kogepunkt/kogeområde °C: 130 – 166.
Damptryk//20°C Pa: 853000.
Relativ massefylde/20°C: 0,764.
Fysisk form/20°C: væske.
Brændbarhed °C: 24.
Selvantændelse °C: 200.
Vandopløselighed: uopløselig.
Duft: karakteristisk.
Dynamisk viskositet mPa.s/20°C: 1.
Kinematisk viskositet mm2/s/20°C: 1.
VOS indhold %: 100.
VOS indhold g/l: 710.
Skyl altid den rengjorte overflade med vand.

SAFETY CLEAN FS SDS