Tilbage til oversigt
 • mpu590913000epic1

Primer 903

Ikke på lager

LIMPRIMER TIL PLASTIK- OG PLASTIKFYLDTE COATINGS
 • Ideel klæbestofgrunder til 2-komponent limning på ikke-fiberfyldt plastik.
 • Den overlegne klæbestofgrunder til MS fuger og limende cement.
 • Giver en perfekt hæftning på alle typer af pulvercoatings.
 • Forhindrer fugtindtrængnig mellem cementfugen og rammer eller døre.
 • Påfør primer, lad den fordampe, lim og færdig.

Produktbeskrivelse

PRIMER 903 er udviklet til anvendelse under reparationer og limning af alle ikke-fiberfyldte plastiktyper med 2-komponente polyurethansystemer.

PRIMER 903 kan anvendes sammen med platikkomponenter, hvis massefylde er lettere end vand. Brug aldrig PRIMER 903 på metaller eller fiberfyldt plastik.

Information om anvendelse: 

 • reparation af hård og fleksibel plastik, f.eks. forlygter, kofangere, dekorationsbånd, plastikpaneler,…
 • kan anvendes i kombination med følgende produkter:
 • NOVA POWER GRIP
 • MEGAPLAST PU
 • MEGAPLAST MM
 • HIGH TECH TAPE
 • HIGH TECH TAPE TRANSPARENT
Teknisk information: 

Udseende (ved 20°C): aerosol.
Lugt: opløsningsmiddel.
Flammepunkt/brændbarhed 60°C (drivmiddel)
Eksplosionsgrænser (risiko for eksplosion) 14-32 vol% (drivmiddel).
Damptryk (ved 20°C): 4000 hPa.
Relativ tæthed: (ved 20°C): 0.73.
Vandopløselighed: ikke opløselig.
Opløselig i: ethanol, æter.
Relativ dampvægtfylde: >2.
Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.

PRIMER 903 SDS