Tilbage til oversigt
  • penetrondisplay

Penetron

Ikke på lager

PENETRERENDE OLIE & RUSTFOREBYGGENDE MIDDEL
  • Kraftige og hurtigtpenetrerende egenskaber.
  • Muliggør en præcis smøring af alle fine mekanismer.
  • Langtidsholdbar smørende effekt takket være tilsætningen af grafit og molybdæn sulfid.
  • Beskytter mod ny rustdannelse.
  • Løsner rustne dele.
  • Multifunktionel penetrerende olie til universel brug.

Produktbeskrivelse

PENETRON er en multifunktionel rustresistent og rustopløsende, penetrerende olie med en meget langtidsholdbar smørende virkning som følge af tilsætningen af grafit og molybdæn sulfid.

PENETRON reagerer hurtigt og er økonomisk i brug.

Information om anvendelse: 
  • løsning af fastsiddende skruer, bolte og møtrikker, rørfittings og samlinger
  • smøring af kabler og alle typer af kæder
  • rustbeskyttelse af metaloverflader
Teknisk information: 

Udseende (ved 20°C): flydende
Lugt: petroleumsagtig
Farve: rav
Flammepunkt: : 42°C.
Eksplosionsgrænser: 0,6 / 8,0 vol% (°C).
Relativ tæthed: (ved 20°C): 0,80.
Vandopløselighed: 0 g/100 ml.
Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.