Tilbage til oversigt
 • oxiremovergeldisplay

Oxi-Remover Gel

Ikke på lager

OXIDATIONSFJERNER
 • Superhurtig og effektiv.
 • Indeholder ikke syrer, er bionedbrydelig.
 • Fjerner sikkert rustmærker fra natursten, beton, tekstil, træ,…
 • Oxidation på sølv, bly, kobber, jern,…. forsvinder øjeblikkeligt!
 • Ideel til vertikale og/eller glatte overflader.

Produktbeskrivelse

OXI-REMOVER GEL er en kraftfuld, hurtigtarbejdende og meget sikker oxidationsfjerner.

OXI-REMOVER GEL fjerner oxidation på sølv, bly, kobber, jern.

OXI-REMOVER GEL arbejder hurtigere og sikrere end de fleste gængse produkter.

OXI-REMOVER GEL fjerner oxidationspletter forårsaget af grill, havestole, parasolfødder, radiatorpletter, søm, blomsterkrukker på fliser og gulve, dråber fra nedløbsrør af zink eller kobber på fliser, vægge, glas osv, rustmærker fra skruer eller søm på have- eller terassestier af hårdtræ, spor af jernholdigt vand på badekar, brusere osv.

Information om anvendelse: 
 • ideel på horisontale og/eller porøse overflader
 • takket være gelkonsistensen vedbliver den at klæbe og synker ikke sammen
 • kan anvendes såvel indendørs som udendørs
 • til fjernelse af rustpletter (metaloxid) på alle overflader så som sten, beton, træ, metal, tekstil osv.
 • ideel til stier, indkørsler, terasser, fliser, vægge, gulve (alle natursten, marmor, betonsten, blåsten, dekorationssten, granit).
 • på tage: kobber, zink og blyoxid, på tagsten og anden tagdækning.
 • til rustfjerning på værktøj, metalinstrumenter,…
 • efter fjernelse af rusten anbefales det at bekytte overfladen forebyggende.

På stærkt angrebne og porøse overflader kan en kombination af Oxi-Remover og Oxi-Remover Gel give et bedre resultat.

 • spray og mæt den porøse overflade med Oxi-Remover.
 • foretag behandling med Oxi-Remover Gel straks efter at Oxi.Remover er påført
 • på denne måde undgås accelereret tørring af Oxi-Remover.
 • skyl grundigt med vand.
Teknisk information: 

Udseende ved 20°C: flydende gel.
Farve: farveløs/rosa.
Duft: karakteristisk.
Viskositet mPa.s/20°C: 350.
Kogepunkt:100°C.
Smeltepunkt: 0°C.
Damptryk PA/20°C: 2332.
Relativ massefylde: 1.124.
pH: 9.5.
Opløselighed i vand: fuldstændig.
Flammepunkt: intet.
Bionedbrydelighed: bionedbrydelig.
Vandig opløsning.
Sikker på natursten, beton, træ, fliser, sten, glas, tekstil,…
Hurtigtvirkende.
Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.

OXI REMOVER GEL ny