Tilbage til oversigt
 • oxi-remever-display

Oxi-Remover

Ikke på lager

OXIDATIONSFJERNER
 • Superhurtig og effektiv.
 • Indeholder ikke syrer, er bionedbrydelig.
 • Fjerner sikkert rustmærker fra natursten, beton, tekstil, træ,…
 • Oxidation på sølv, bly, kobber, jern,… forsvinder på et øjeblik!
 • Ideel til horisontale og porøse overflader.

Produktbeskrivelse

OXI-REMOVER er en kraftfuld, hurtigtarbejdende og meget sikker oxidationsfjerner. OXI-REMOVER fjerner oxidation på sølv, bly, kobber, jern.

OXI-REMOVER arbejder hurtigere og sikrere end de fleste gængse produkter.

OXI-REMOVER fjerner oxidationspletter forårsaget af grill, havestole, parasolfødder, radiatorpletter, søm, blomsterkrukker på fliser og gulve, dråber fra nedløbsrør af zink eller kobber på fliser, vægge, glas osv, rustmærker fra skruer eller søm på have- eller terassestier af hårdtræ, spor af jernholdigt vand på badekar, brusere osv.

Information om anvendelse: 
 • ideel på horisontale og/eller porøse overflader
 • til fjernelse af oxidation
 • takket være den vandige opløsning kan Oxi-Remover nemt penetrere ind i de angrebne overflader og udvaske dem.
 • på stærkt angrebne og porøse overflader kan en kombination af Oxi-Remover og Oxi-Remover Gel give et bedre resultat.
 • kan anvendes såvel indendørs som udendørs
 • til fjernelse af rustpletter (metaloxid) på alle overflader så som sten, beton, træ, metal, tekstil osv.
 • ideel til stier, indkørsler, terasser, fliser, vægge, gulve (alle natursten, marmor, betonsten, blåsten, dekorationssten, granit).
 • på tage: kobber, zink og blyoxid, på tagsten og anden tagdækning.
 • til rustfjerning på værktøj, metalinstrumenter,…
 • efter fjernelse af rusten anbefales det at beskytte overfladen forebyggende

Kombineret brug med Oxi-Remover Gel:

 • spray og mæt den porøse overflade med Oxi-Remover.
 • foretag behandling med Oxi-Remover Gel straks efter at Oxi-Remover er påført
 • på denne måde undgås accelereret tørring af Oxi-Remover.
 • skyl grundigt med vand.
Teknisk information: 

Udseende ved 20°C: flydende.
Farve: farveløs/rosa
Duft: karakteristisk
Viskositet mPa.s/20°C: 1.
Kogepunkt:100°C
Smeltepunkt: 0°C
Damptryk PA/20°C: 2332
Relativ massefylde: 1.124.
pH: 9.5.
Opløselighed i vand: fuldstændig.
Flammepunkt: intet.
Bionedbrydelighed: bionedbrydelig.
Vandig opløsning.
Sikker på natursten, beton, træ, fliser, sten, glas, tekstil,…
Hurtigtvirkende.
Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.