Tilbage til oversigt
  • omega-lubricant300X300_skraa

Omega 917


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Ikke på lager

  • Beskytter pakninger mod nedbrydning og sparer kostbare reparationer og nedbrudstid.
  • Stopper olielækager fra krympede pakninger i hydrauliske systemer, automatiske transmissioner og power steering.
  • Arbejder mens udstyret er i drift.

Produktbeskrivelse

SPECIALEGENSKABER

Omega 917 pakningsbevarer er behandlingsmidlet der sparer pakninger, sparer vedligeholdelse, nedsætter antallet af nedbrud og sparer penge.

  • Omega 917 beskytter, smører og bevarer pakninger mod nedbrydning og sparer kostbare reparationer og nedbrud.
  • Omega 917 stopper olielækager fra krympede pakninger i hydrauliske systemer, automatiske transmissioner og power steering.
  • Omega 917 arbejder effektivt mens udstyret er i drift.

ENESTÅENDE EGENSKABER
Omega 917 er det overlegne pakningsbehandlingsmiddel, der:

Er ideel til hydrauliske systemer i industrien, herunder sprøjtestøbemaskiner.

Er excellent til hurtige reparationer. Kan stoppe en lækage ved 160 km. kørsel eller inden for en uge.

Nedsætter driftsomkostningerne ved at eliminere oliespild og pakningsudskiftninger.

Giver en super økonomi som følge af den høje koncentration.

Er fuldstændig sikker i brug idet den ikke indeholder skadelige opløsningsmidler og ikke er brandbar.

Eliminerer hvin fra power steering.

ANVENDELSE
Omega 917 er fremstillet under streng laboratoriekontrol og er gennemtestet for at opfylde Omegas høje standarder for renhed, ensartethed, ydeevne og kvalitet. Omega 917 afgiver ikke skadelige dampe, kan let vaskes af og er helt sikker i brug og ved lagring.

Anvend Omega 917 til:
Hydrauliske systemer på køretøjer og i industrien • Sprøjtestøbemaskiner • Automatiske transmissioner • Konstruktionsudstyr • Mineudstyr • Marinemotorer og mange andre steder.

Omega 917 er en ny type smøremiddel, der er udviklet til at beskytte og forlænge pakningers levetid.

Pakninger i pumper, mineudstyr, marinemotorer, entreprenørmateriel og automatgearkasser er ikke fremstillet til at vare evigt. De betingelser, under hvilke en pakning arbejder og den tilstand den havde ved monteringen, afgør levetiden. Enhver ingeniør ved at nedbrydning af pakninger er en væsentlig årsag til fejl, der resulterer i kostbar nedbrudstid. Det er ikke ualmindeligt at pakninger, som følge af ælde, begynder at nedbrydes selv før de bliver monteret. Som følge af deres opbygning skal pakninger smøres konstant for at undgå udtørring.

Når pakninger udtørrer (krymper eller krystaliserer) bliver de ineffektive. Når de ældes revner de og tillader
et væsentligt tab af vædske.

ØKONOMISK VEDLIGEHOLDELSE:
Omega 917 er en enormt pengesparende hjælp i den forebyggende vedligeholdelse. Når Omega 917
tilsættes en lækkende transmission vil den hurtigt stoppe lækagen. Hvis den tilsættes hvor der stadig er
gode pakninger vil den afholde disse fra at nedbrydes fremover.

Når en pakning først er revnet er der kun udskiftning tilbage. En revnet pakning kan forårsage tabet af en halv til en hel liter vædske hver uge. En defekt pakning kan betyde en ødelæggelse af hele transmissionen der ikke kan repareres. Udskiftning af pakninger er et stort arbejde. Transmissionen skal helt demonteres og adskilles og dette er en kostbar procedure.

SPECIAL EGENSKABER:
Omega 917 indeholder ingen skadelige klorider eller opløsninger som de fleste transmissionsadditiver der er
på markedet i dag gør og som derfor kan gøre mere skade end gavn.

Et af de job som et transmissionsadditiv skal gøre er at blødgøre pakningerne for at genskabe deres
smidighed. Opløsningsmidler vil gøre dette, men samtidig gøre pakningerne for bløde. Når der anvendes opløsningsadditiver kan pakningerne ikke modstå det tryk der oparbejdes i enheden. Det er grunden til at pakninger “blæses ud”.

Additiver der indeholder klorid angriber gummi og forårsager hurtigt uoprettelige skader. Fugtighed, som
kondens skaber, dannern når det kombineres med klorid, en kemisk reaktion der danner syre. Syren
angriber pakninger såvel som metallet og er årsag til de lækager der sker i transmissioner.

Omega 917 ikke blot genopretter pakningerne til deres originale strenge struktur men muliggør også at de
bevarer deres smidighed til at opfylde deres funktion.

Tidligere troede de fleste inginører og mekanikere ikke på brugen af additiver til transmissioner og
pakninger af to grundlæggende grunde:

1. Opløsningsmidlerne overdriver deres opgave.
2. Kloridadditiver ødelægger gummi og korroderer metallet.

Derfor burde ordinære typer af additiver ikke anvendes. Tranmissionsadditiver på basis af opløsningmidler fjerner fernis fra væggene i transmissionen og denne fernis trænger ind i og stoppper de arbejdende dele, åbninger og kanaler, i hvilke vædsken skal cirkulere for at gøre jobbet. Gummidannelserne fra disse ordinære transmissionsadditiver gør mere skade end gavn.

DE ENESTÅENDE EGENSKABER VED OMEGA 917:
1. Hvis den tilsættes power steering vil denne holde op med at hvine.
2. Ved tilsætning i entreprenørmateriel og andet udstyr der har pakninger vil den forlænge levetiden af udstyret ved at forbedre pakningerne og holde dem problemfri.
3. Forsegler permanent ved tilsætning.
4. Kan ikke brænde eller hjælpe eksplosioner
5. Er fuldstændigt giftfrit og giver ingen problemer med røgdannelse
6. Er lugtfri.
7. Er økonomisk. Skal kun tilsættes hver 16.000 km. eller ved hvert transmissionsolieskift
8. En lille mængde holder længe. Brug kun 180 ml. pr. transmissions- oliepåfyldning af standardstørrelse.
9. Er uskadelig. Hvis den spildes på tøj eller kroppen skal den blot vaskes af med vand.
10. Er et koncentrat. 180 ml. Omega 917 svarer til 700 ml. af ethvert andet produkt til transmissionspakninger.
11. Danner ikke syre.
12. Påvirker ikke transmissionsvædskens viskositet.
13. Virker som smøremiddel.
14. Påvirker ikke koblingspladerne.
15. Har høj stabilitet ved temperaturtryk.
16. Er fremstillet under streng laboratoriekontrol og gennemtestet til en høj standard af renhed, ensartethed, ydelse og kvalitet.

DE ENESTÅENDE EGENSKABER VED OMEGA 917:
OMEGA 917 stoppper olielækager som følge af at pakninger i hydrauliske systemer, automatiske transmissioner og power sterring er svundet ind.

  • Brug 180 ml. til at stoppe olielækager i automatiske transmissioner af standardstørrelse.
  • Brug 60 ml. til at stoppe olielækager i power-steering af standardstørrelse
  • I hydrauliske systemer anvendes 1% itil at beskytte pakningerne og max. 3% til at stoppe olielækager.

OMEGA 917 SDS

917(1) 917(2) Produktblad

Omega917 PIM