Tilbage til oversigt
  • omega909

Omega 909


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Ikke på lager

  • Unik 22-additiv-pakke der indeholder Omegas viskositetsforbedrer.
  • Overlegen sammensætning giver motoren maksimal ydelse i længere perioder.
  • Dækker og smører selv “forsømte” motordele.

Produktbeskrivelse

SPECIALEGENSKABER

Omega 909 super tilsætning til motorolie er den “beviste forbedrer” som moderne motorer kræver for at kunne give topydelse og som får ældre motorer til at arbejde blødere.

Omega 909 indeholder en unik 22-additiv-pakke med Omegas viskositetsforbedrer der giver en smørekarakteristik uden sammenligning.

Omega 909 er kvalitetssammensat til at give motorer maksimal ydelse over længere perioder.

Omega 909 dækker og smører selv “forsømte” motordele som ventilstyr, forkæder og stempelringe.

ENESTÅENDE EGENSKABER

Omega 909 er super tilsætningen til motorolie, der:

øjeblikkeligt stopper skadelige forureninger i motorolien i at underminere motorydelsen.

sikrer korrekt smøring for omgående at forøge motorydelsen.

forbygger dannelse af koks-, fernis og tjæreaflejringer og sikrer en blødere motorgang.

giver en effektiv smøring under opstarten, den periode hvor der er det største motorslid.

ANVENDELSE

Omega 909 er pakket med en unik gruppe på 22 additiver der er vidensakbeligt sammensat til at forøge motorydelsen og forlænge levetiden. Omega 909 er med succes blevet testet af millioner af motorer over hele verden og under alle konditioner.

Anvend Omega 909 til alle benzin- og dieselmotorer der har recirkulerende motorolie.

SUPER MOTOR OLIEADDITIV:
Måske den mest vigtige og alligevel den ingridiens man indtil nu har haft mindst forståelse for, er de
additiver, der er indeholdt i selve motorolien. De fleste additiver falder i to hovedkategorier. Den ene
type er det rensende additiv der indeholder fosfor, svovl og klorinderivater og den anden indeholder
dele af tung olie. Omega 909 er enestående ved at den ikke falder inden for nogen af de to
kategorier, men er en fuldstændig ny og avanceret kemisk sammensætning, der er begge de to
overlegne.

ORDINÆRE OLIEADDITIVER:
På nuværende tidspunkt markedsfører de store olieselskaber deres motorolier under en
mangfoldighed af typer, men alle falder ind under en af de to ovennævnte kategorier. Deres
markedsføringsspecialister opfinder slogans for at beskrive det, der grundlæggende er den
rensende type additiv eller den med tung olie additiver.
Selv om de additiver, der indeholder fosfor, svovl og klorin, ved deres rensende aktion holder
krumtaphuset frit for gummi- og koksaflejringer, omdannes de, straks efter at være nedbrudt, til
stærkt korroderende elementer, der angriber de indre motordele og forårsager for tidligt nedbrud af
stempler, ventiler og ringe.
Den anden kategori af motorolieadditiver er intet andet end en tungere grad af lav-viskositetsolie der
tilsættes i den tro, at “en tung olie i en motorolie er en god ting”. Der er imidlertid ikke noget
videnskabeligt bevis på dette uvidenskabelige gætteri.

OMEGA 909 SUPERVIRKENDE ADDITIVER:
Mange af de bedre olietyper indeholder 3-4 nyttige additiver. Omega super motorolieadditiv
indeholder 22. Seks af de mere vigtige er:
1. Forbedring af viskositetsindekset: Omega 909’s viskositetsforbedrer består af omhyggeligt
afbalancerede syntetiske oligomer der har fordelene fra såvel de monomere som polymere
viskositetsforbedrere, men ikke disses ulemper. Omega 909’s oligomer udvider
viskositetskapaciteten ved moderolien over et større felt end moderoliens viskositet. Dette
forbedrer beskyttelsen af moderolien ved koldstart, medens de samtidig afholder moderolien fra
at fortyndes efterhånden som temperaturen stiger til driftstemperatur. Hvad dette betyder for
brugeren er mindre slid på den kolde motor og bedre smøring når motoren når sin
driftstemperatur.
2. Rensende effekt: De fleste motorolieadditiver anvender metalsæber til at forbedre den rensende
effekt ved motorolien og bryde de oxiderende biprodukter, der danner slam i krumtaphuset. Det
samme rensemiddel danner imidlertid også et syre-biprodukt der korroderer motordelene.
Omega 909 er et askefrit additiv, der også effektivt renholder stempelringområdet og derved
eliminerer fastlåsning af ringe og ventiler. Denne aktion sikrer til enhver tid lavere olieforbrug og
eliminerer forbrændingsknald for at give maksimal motorkraft.
3. Overlegent dispergeringsmiddel: Ved stop- og startsituationer er ordinær motorolie ikke særlig
god til at holde de oxiderende biprodukter svævende i olien (og som er en del af de slidende
egenskaber). Disse har en tendes til at akkumulere og danne en form for klæbrig aflejring, der
ved varme går over i et fernisdække på motordelene. Dette skaber varme pletter og til slut i
motornedbrud som følge af pletvis overophedning. Omega 909 indeholder et polymer i hvilket et
nitrogenindeholdende monomer er til stede og som har en overfladereagerende evne til at
tiltrække det polære indhold af de slamdannende produkter. Dette holder de sliddannende
aflejringer svævende, således at de let kan skylles væk ved olieskift. Derved beskytter Omega
909 alle motordele for den store slidrate, der er forbundet med start- og stop operationer.
4. Oxideringsinhibitorer: Omega 909 indeholder avancerede anti-oxidanter der har en dobbelt rolle
som inhibitor og metaldeaktivator. I en normal motor sker der en kemisk reaktion når et
smøremiddel udsættes for oxygenbærende materialer som luft og vand. Denne oxidering forøges
med temperaturstigninger, luftpåvirkning og tilstedeværelsen af katalytiske metaller. Et biprodukt,
kendt som brintoverilte, dannes ved en kombination af oxygen og hydrokarbonater. Disse danner
en kædereaktion, der ufravigeligt producerer. slam, gummi, fernis, lak, koksaflejringer og
syreholdige blandinger Omega 909’s anti-oxiderende tilsætninger (a) opløser peroxiderne, (b)
reagerer som metaldeaktivator, (c) forhindrer olieoxidering, (d) forhindrer korrosion og (e)
reducerer slid.
5. Korrosionsinhibitorer: Korrosion af motordelene forårsages af de syrer, der dannes i løbet af den
tid olien oxiderer, og kulbrinteeksplosion. Omega 909 indeholder et dækkende smøremiddel der
har vedhæftningsevne mod metal og derfor dækker alle metaldele, der kommer i kontakt med
motorolien og beskytter disse dele mod syreangreb.
6. Friktionsnedsættende tilsætning: Omega 909 indeholder en avanceret sæbeagtig olie, der danner
en superolieret film på de behandlede dele. Denne tilfører motordelene olierethed, reducerer
friktionsmodstand og skaber derfor det drejningsmoment, der er nødvendig ved start i bytrafik.
Det formindsker samtidig brændstofforbruget og slid.

OVERLEGNE ADDITIVER BETYDER OVERLEGEN YDELSE:
Motorolier er kun så gode som de ingridienser de indeholder. Mange motorolier anvender, på grund
af den konkurrencemæssige situation i dag, kun additiver af dårlig kvalitet eller kostbare additiver i
små mængder, for at kunne konkurrere over for ordinære motorolier. De billige additiver får
motorolien til at nedbrydes i det øjeblik de skal til at arbejde i motoren.
Omega 909 giver motorolier de kostbare, højydende additiver de har brug for til at give en overlegen
motorydelse. Omega 909’s overlegne kvalitetsegenskaber kan imidlertid kun virke effektivt når de
tilsættes en god motorolie. Man kan ikke forvente at de yder deres additive funktion i dårlige og
billige olier.

HVORLEDE ANVENDES DET:
Omega 909 kan tilsættes direkte til eksisterende motorolie, selv om det er at foretrække at bruge det
til næsten ny eller helt ny motorolie. Det bør aldrig tilsættes lige før en olie står for udskiftning.
Til passagerbiler: Tilsæt 1 del Omega 909 til 20 dele motorolie.
Til tungt udstyr: Tilsæt 1 del Omega 909 til 10 dele motorolie.
Efterfyldning: Da de fleste køretøjer afbrænder noget af den olie der findes i bundkarret skal der lejlighedsvis efterfyldes olie. Omega 909 skal efterfyldes i samme forhold som motorolien for at bevare ydeevnen. Hvis der skal efterfyldes 1 ltr. Motorolie skal der tilsættes 50 ml. (1:20) Omega 909

Omega 909 SDS

909(2) 909(1) Produktblad

Omega909 PIM