Tilbage til oversigt
 • omega-lubricant300X300_skraa

Omega 907


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Ikke på lager

Renser effektivt ventiler og hydrauliske løftere.

 • Neutraliserer interne motorsyrer og forhindrer korrosion.
 • Fjerner snavs, slam og olieoxideringer der stammer fra glykol frostvæske.

Produktbeskrivelse

SPECIALEGENSKABER

Omega 907 motor- og kompressorskylletilsætning er super aktiv og fjerner skadeligt, kraftrøvende slam, snavs og forureninger og forøger motorens kraftydelse på få minutter.

 • Omega 907 renser effektivt ventiler og hydrauliske løftere.
 • Omega 907 neutraliserer interne motorsyrer og forhindrer korrosion.
 • Omega 907 fjerner snavs, slam og olieoxideringer der stammer fra glykol frostvæske.

ENESTÅENDE EGENSKABER

Omega 907 er motor- og kompressorskylletilsætningen, der:

 • stopper skader fra forlængede olieskiftintervaller.
 • øjeblikkeligt forebygger nedbrydning af ny olie ved at fjerne de skadelige komponenter fra den gamle olie.
 • er særlig effektiv til at fjerne forureninger fra oliefiltre og rør.
 • er super hurtig og giver resultat efter få minutter.

 

ANVENDELSE 

Omega 907 – en specialsammensat skylletilsætning til motorer, kompressorer og hydauliske anlæg – fjerner skadelige aflejringer før den gamle olie tappes af. Den komplette fjernelse af alle forureninger gør, at den nye olie har maksimal ydelse for at sikre den bedste smøring og beskyttelse af metaldelene.

 • Anvend Omega 907 til alle motorer, kompressorer og hydrauliske anlæg.

 

BESKRIVELSE:
Omega 907 er et specielt sammensat motorskyllemiddel der, ved tilsætning før udskylning af den
gamle olie, fjerner alle skadelige aflejringer. Med denne komplette fjernelse af opsamlede aflejringer
får Omega 907 den nye olie til at fungere maksimalt og smøre motordelene med den bedste effekt.

HVAD SKER DER UDEN OMEGA 907:
De stadig større ydelser som moderne motorer skal præstere betyder at olien skal arbejde meget
hårdere for at holde motoren i jævn drift. Den stærke konkurrence i de fleste industrigrene får
flådeejere til at strække serviceintervallerne og køre med større belastninger.
Moderne olier er udviklet med en kompleksitet af additiv pakker der har indbyggede begrænsninger i
deres levetid. Hvis denne levetid overskrides eller olien bliver udsat for ekstreme forhold bryder
additiverne sammen og giver ikke længere motoren den nødvendige beskyttelse.
1. Anti-slid tilsætningerne brydes ned og metaldele fra motoren begynder at smide
mikroskopiske dele og partikler, der bliver cirkuleret med den overbebyrdede olie.
2. Korrosions-beskytterne bliver skridt for skridt svækket indtil der danner sig syre af
forbrændingsresterne og disse angriber ringe, stempler, ventiler, cylindervægge og lejer etc.
3. Rense- og dispergeringsmidlerne mister, som følge af overbelastning, deres evne til at holde
slam svævende og aflejringer begynder at danne sig og sætte sig som gummi på delene, for
senere at danne fernis ved ophedning.
4. De komplekse biprodukter fra de ovennævnte nedbrudte additiver bliver cirkuleret gennem
motoren og ventilerne og nedbryder disse gradvist.
5. Glykole frostbeskyttelsesmidler i motoren begynder at nedbryde additiver og motorens
ydeevne nedbrydes gradvist indtil et totalt nedbrud sker.

HVAD SKER DER VED ET NORMALT OLIESKIFT:
Når motorolieadditiverne når enden af deres levetid eller der er sket overbelastning er der
bogstaveligt talt dusinvis af skadelige type urenheder der svæver rundt (hvis dispergeringsmidlerne
stadigvæk fungerer) eller som dækker hele motoren.
Et normalt olieskift skyller en del af disse svævende urenheder væk, men efterlader mindst en halv
liter af den gamle olie i sumpen, dækkende motordelene eller i alvorlige tilfælde som gummi på
motordelene.
Når der påfyldes ny olie ved et olieskift vil urenhederne i den gamle olie, eller som er aflejret på
motordelene, straks begynde at reagere mod den nye olies additiver. Den nye olies additiver bliver
derved anvendt til at bekæmpe urenhederne fra den gamle olie og kan derfor ikke, selv fra starten,
give beskyttelse af motoren!
Den nye olie giver kun en minimal beskyttelse fra starten og, i alvorligere tilfælde, ingen beskyttelse i
det hele taget! Ved hvert følgende olieskift bliver betingelserne værre indtil der sker rivning af
motoren.

NÅR DU BRUGER OMEGA 907:
Når Omega 907 bliver tilsat den gamle motorolie begynder den straks at reagere mod gummi- og
fernisaflejringer for at ødelægge deres vedhæftningsevne til metaldele og få dem til at svæve i den
gamle olie, således at de let fjernes ved aftapning.
Omega 907’s specielle neutraliserende aktion bekæmper syretilstande der findes i den gamle olie for
at forebygge korrosiv ødelæggelse. Omega 907 nedbryder også glykol og dets aflejringer og
beskytter derved motordelene mod den ikkesmørende evne ved dette.
Omega 907 bliver, i modsætning til ordinære skyllemidler, tilsat motoren i drift og fjerner derved
fernis og andre aflejringer fra ventiler og hydrauliske løftere for at sikre en efterfølgende korrekt drift.
De omfattende rensende og udskyllende effekter ved Omega 907 hjælper med at sikre at alle
skadelige efterladenskaber i krumtaphuset ligeledes bliver fjernet sammen med aftapningen af den
gamle olie.

Omega 907 kan ligeledes anvendes til kompressorer, vakuumpumper, hydrauliske anlæg og
gearkasser.

ANVENDELSE:
MOTORER, KOMPRESSORER OG VAKUUMPUMPER
1. Sluk, efter at have nået normal driftstemperatur, motoren.
2. Tilsæt 300 ml. Omega 907 for hver 3 liter motorolie.
3. Lad motoren køre i tomgang 10 minutter og tap olien af medens den er varm.
4. Skru bundproppen i, skift filtre og hæld ny Omega motorolie på.
5. Aflever den gamle olie, der er behandlet med Omega 907, til genbrug. Hæld
den aldrig i kloaken.
6. Gentag behandlingen for hver 10.000 km., eller ved hvert olieskift, for at sikre
den maksimale motorbeskyttelse.

GEARKASSER OG HYDRAULISKE ANLÆG
1. Sluk anlægget.
2. Tilsæt 10% Omega 907 i forhold til eksisterende oliemængde.
3. Start anlægget og lad dette køre i 30-60 min. efter en driftstemperatur på 60o
C. er opnået. Aftap derefter den gamle olie.
4. Skru bundproppen i, skift filtre og hæld ny Omega olie på.
5. Aflever den gamle olie, der er behandlet med Omega 907, til genbrug. Hæld
den aldrig i kloaken.

OMEGA 907 SDS

907(1) 907(2) info

Omega907 PIM