Tilbage til oversigt
 • omega906

Omega 906


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Ikke på lager

 • Bevarer kølesystemets effektivitet og forhinder nedbrud.
 • Forebygger kølerkorrosion og er effektiv over for alle kølermaterialer.
 • Beskytter vandpumpe og pakninger.

Produktbeskrivelse

SPECIALEGENSKABER

 • Omega 906 avanceret kølerbehandlingsmiddel er superløsningen på 98% af kølesystemernes problemer.
 • Omega 906 bevarer kølesystemets effektivitet og forhindrer nedbrud.
 • Omega 906 forebygger kølerkorrosion og er effektiv over for alle former for kølermaterialer, herunder aluminium,
  kobber og stål.
 • Omega 906 er sammensat så den beskytter vandpumpe og pakninger.

ENESTÅENDE EGENSKABER

Omega 906 er et specialkølerbehandlingsmiddel, der:

 • bekæmper motornedbrud og forlænger levetiden.
 • eliminerer mineralske aflejringer på køleelementet.
 • forhindrer at vandpumpen slides for hurtigt.
 • sikrer en korrekt termostatfunktion.

 

ANVENDELSE
Omega 906 giver en langtidsvarende beskyttelse mod de al mindeligt forekommende kølerproblemer. En behandling holder 6 måneder.

 • Omega 906 smører vandpumpe, pakninger, termostaten og alle andre dele i kølersystemet.
 • Omega 906 beskytter gummi-, plastik-, aluminium-, kobber og ståldele i køleren mod nedbrydning.
 • Omega 906 kan trygt anvendes i alle vandkølede radiatorer.
 • OMEGA 906 Avanceret kølerbehandlingsmiddel 906

RUSTBESKYTTELSE OG SMØRING AF VANDPUMPER:
Den sandsynligvis mest oversete del i biler og lastvogne er kølesystemet. De fleste bilejere giver kun
kølesystemet flygtig opmærksomhed. Moderne motorers kølesystem er stillet over for to store
vanskeligheder. Dette er mangel på smøring og rust. Mangel på smøring resulterer i for tidlige
nedbrud af vandpumpen og forårsager også at termostaten sætter sig fast og dermed dårlig drift.
Rust kan ofte forårsage totalt kølesvigt.

NUVÆREND PROBLEMER:
Undersøgelser viser at 1 ud af hver 5 køretøjer hvert år har nedbrud p.g.a. kølesystemet, specielt i
sommerhalvåret. Nedbrud af kølesystemet i en privat bil er ærgerligt, men nedbrud i et
erhvervskøretøj, som lastvogne eller entreprenørmateriel, kan være katestrofalt og udløse kostbare
reparationer og forsinkelser. Produktionstab, forsinkede terminer, tabt arbejdstid og kunder kan
være det kostbare resultat af kølesvigt i et erhvervskøretøj.
Køler og kølesystem i moderne biler må arbejde meget hårdere end tidligere. Det er derfor i dag
mere nødvendigt at anvende Omega 906 til at forbedre køleren og smøring af vandpumpen.
Køretøjer har i dag langt større risiko for nedbrud i kølesystemet end før.
Den interne forbrænding i en motor har en termisk effektivitet på ca. 25%. 75% af energien bliver
spildt, mest i form af varme. Hvis denne overskudsvarme ikke fjernes rigtigt kan det forårsage stor
ødelæggelse på både transmission og motordele. Kølesystemet skal afgive ca. halvdelen af sin
varme via de forskellige metaldele og kølevædsken (kun få bilmotorer er luftkølede).

OMEGA 906 – PROBLEMLØSEREN:
Omega 906 er løsningen på 98% af alle problemer i kølesystemet. Den gør følgende:
1) Den forøger kølevandets kogetemperatur og skaber derved en større
temperaturdifference mellem køler og køleluften hvilket i høj grad forøger
varmevekslingen.
2) Stopper kavitation i vandpumpen og muliggør en konstant højere
vædskehastighed.
3) Forhindrer korrosion. Som det er velkendt anvendes der i et kølesystem
adskillige forskellige metaller som støbejern, kobber, stål, aluminium, messing
og loddemiddel. Disse metaller har forskellige placeringer på den galvaniske
aktionsskala og galvanisk tæring vil ske med mindre Omega 906 anvendes.
Omega 906 forsinker metalkorrosion.
4) Der anvendes vidt forskelligt vand i kølesystemet og meget af dette vand har
et højt mineralsk indhold. Dette betyder aflejring af kedelsten på selv de
varmeste dele af motoren og formindsker og forsinker varmeafgivningen fra
motorblokken. En kedelstensbelægning på 1,5 mm. giver et fald i
varmeafledningen på 40%. Kedelsten kan forårsage at motorblok og
topstykke kaster sig og overophedes. Omega 906 kontrollerer
kedelstensdannelsen og forøger kølesystemets effektivitet.

DOSERING:
Brug 80 ml. Omega 906 til hver 10 liter kølevand for hver 8000 km. Hvor der er tale om meget kedelsten gentages behandlingen hyppigere indtil kedelstenen er fjernet.

HVORLEDES ANVENDES DET:
(1) Når motoren er kold fjernes kølerdækslet. Tøm køleren ved aftapningshanen. For at øge tømningshastigheden kan der fjernes en aftapningsprop i motorblokken.
(2) Genmonter aftapningsproppen og luk aftapningshanen. Fyld systemet med vand.

OMEGA 906 SDS

906(1) 906(2) Produktblad

Omega906 PIM