Tilbage til oversigt
 • pb_613

Omega 613


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Ikke på lager

 • Hindrer koksaflejringer og beskytter mod skader som følge af overophedning.
 • Modstår oxidering og forhindrer korrosion for at forlænge levetiden af kostbart udstyr.
 • Har indbygget forseglingsevne der tætner pakninger og stempelringe.

Produktbeskrivelse

Brugen af ordinære utilstrækkelige smøremidler i nutidens kompressorer er farlig. Den
reaktion der sker, når varme og koksdannelser fejes ud i modtageren, kan forårsage
eksplosioner og brand. Desværre bliver dette faktum ofte misforstået eller ignoreret
indtil det er for sent.

BESKRIVELSE:
Omega 613 er et superbt smøremiddel, udviklet til at give en ny dimension af sikkerhed for
kompressorer og omkostningsbesparende funktion. De idelle egenskaber som en kompressorolie
skulle have er, høj kemisk stabilitet, et godt flammepunkt, stor thermisk stabilitet, høj raffineringsog
renhedsgrad og være forstærket til at modstå dannelse af rust, korrosion og oxidering. Det må have
en afbalanceret viskositet der sikrer beskyttelse af små tolerancer.

MODSTAND MOD KOKSDANNELSE:
Omega 613 modstår dannelse af koks. Ordinære olier fremmer dannelse af koks som følge af deres
høje grad af urenhed og deres modtagelighed for forurening. Denne kombination danner hurtigt “hot
spots” der snart udvikler sig til granitlignende koksaflejringer. Omega 613’s ekceptionelle
smøreevne ikke blot forsegler og dermed forøger det tryk der kommer ud, men også modstår
ødelæggelse ved høje temperaturer.

STABIL VISKOSITET:
Omega 613 har indbyggede tilsætninger der forbedrer viskositeten og som giver beskyttelse af de
fine tolerancer, der er så væsentlige for at sikre lang tids effektivitet ved kompressorerne.
Flydeevnen eller smøremiddelstrukturen forbliver stabil på trods af temperaturvariationer.

MODSTAND MOD OXIDERING:
Omega 613 giver ekceptionel beskyttelse mod oxidering. Efter som kompressorer og
vakuumpumper konstant udsættes for ilt i luften vil der, med mindre der gives en effektiv
beskyttelse, ske oxidering. Oxidering forårsager korrosion, der fører til nedbrydning af kostbart
udstyr.

ANVENDELSE:
Omega 613 har en ekstrem anvendelighed og kan bruges på alle typer af kompressorudstyr,
herunder:

 • Skruekompressorer
 • Rotationskompressorer
 • Gearkompressorer
 • Centrifugalkompressorer
 • Twin-Lobe kompressorer
 • Aksial Flow kompressorer
 • Internt kombinerede kompressorer

Den væsentligste funktion er i alle tilfælde baseret på evnen til at suge, overføre, komprimere og
udstøde. Generelt set kan denne type udstyr deles i to kategorier:

 • (A) De mekaniske eller fortrængningstypen
 • (B)Centrifugaltypen til at pumpe gas.

Omega 613 giver den nødvendige beskyttelse og virker som en sikkerhedsfaktor uanset om systemet er af stempelkompressortypen eller ekspansionstypen (med en kryogen (lav) temperatur der har ekceptionel lille variation).

ENESTÅENDE TIL VAKUUM PUMPER:
Idet vakuum pumper fungerer på samme måde som kompressorer – blot omvendt – anbefales
Omega 613 også stærkt til alle vakuum pumper for at opnå maksimal ydelse.

KORREKT STRUKTUR VED DRÅBESMØRING:
Et af de vigtige problemer ved alle ordinære olier, er den dårlige viskositet, der fohindrer en korrekt
dråbehastighed. Omega 613 har imidlertid indbygget stabilitet således at fødetimingen kan
kalkuleres nøjagtigt til at opfylde udstyrets krav. For hurtig fødning giver opbygning af koks og for
langsom fødning skaber ødelæggende metal til metal kontakt.

Omega 613 SDS

Produktblad

Omega613 PIM