Tilbage til oversigt
  • pb_609

Omega 609


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Ikke på lager

  • Fremstillet af de reneste raffinerede hvide råolier for at sikre en ny grad af sikkerhed.
  • Opfylder og overgår let kravene til renhed ved fødevareproduktion.
  • Forebygger størkning når det kommer i kontakt med vand.

Produktbeskrivelse

BESKRIVELSE::
Omega 609 er et helt nyt trykluftsmøremiddel til brug i levnedsmiddelindustrien. Det er fremstillet af den reneste rafinerede råolie med indbygget beskyttelse mod uheld eller driftsomstændigheder hvor produktet ved et tilfælde skulle komme i kontakt med mad- eller drikkevarer.

HØJTYDENDE SMØREMIDDEL:
Som følge af de lufttryk og forureninger der ofte opstår i forbindelse med driften af trykluftudstyr, giver Omega 609’s evne til at forebygge dannelsen af blokerende elementer i ventiler, rørforbindelser, dyser og slanger en indbygget sikkerhed i trykluftsmiljøer.
Omega 609 forhindrer størkning når det kommer i forbindelse med vand og/eller fugt og danner derfor ikke hårde blokeringer ved samlinger i trykluftudstyret. Omega 609 sikrer en fri gennemstrømning i det udstyr hvor det anvendes.

OVERLEGEN STABILITET UNDER BOGSTAVELIGT TALT ENHVER DRIFTSBETINGELSE:
Omega 609 har en ekstrem stabil viskositetsprofil under varierende driftsbetingelser og opretholder sin konstante gennemstrømningskarakteristik ved bogstaveligt talt enhver arbejdstemperatur som trykluftudstyr normalt udsættes for.
I modsætning til ordinære smøremidler viser Omega 609 meget lille variation i viskositeten under høje eller lave temperaturer eller selv ved variation i temperaturforholdene. Denne karateristik giver den stabile smøring som de fleste ingeniører ofte efterspørger, men sjældent får ved lavtydende smøremidler.

OVERLEGEN SIKKERHED I FORHOLD TIL ORDINÆRE SMØREMIDLER:
Omega 609 opfylder let sikkerhedskravene som følge af sine levnedsmiddelegenskaber, renhed og højtydende smøreegenskaber, der holder udstyret i topform. Omega 609 opfylder også kravene hos trykluftsværktøj der behøver et særligt rent smøremiddel.

ENESTÅENDE BESKYTTELSE MOD OXIDERING:
Omega 609 indeholder specielle additiver der giver enestående modstand mod oxidering. Denne beskyttelse når ud til alle fødelinier og dele igennem hvilke Omega 609 strømmer. Denne enestående modstandskraft mod oxidering er særlig vigtig for levetiden af maskineri og dele som følge af den luft der konstant kommer ind i systemet og som får ordinær olie til at oxidere meget hurtigt.
Omega 609 har også en forsvindende lille volumenfortrængende påvirkning for at modvirke skumdannelse mere effektivt end ordinære trykluftsmøremidler. Dette giver yderligere driftsbesparelser idet skumning i rørene giver spild som følge af at fødehastigheden skal forøges unødvendigt.
Kombinationen af en overlegen modstandsevne mod oxidering og lavere skumning giver væsentlige langtidsbesparelser for de trykluftsystemer der anvender Omega 609.

Omega 609 SDS

609(1) 609(2) Produktblad