Tilbage til oversigt
  • Novairco Stop

Novairco Stop


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Ikke på lager

FORSEGLER LÆKAGER I AIRCONDITIONANLÆG
  • Såvel i metal- som gummidele.
  • Permanent reparation.
  • Forsegler flere lækager i en enkelt behandling.

Produktbeskrivelse

NOVAIRCO STOP er anvendelig til alle airconditionanlæg og køleanlæg uanset gastype.

NOVAIRCO STOP fornyer gummi, O-ringe, pakninger osv……

Brugsanvisning:

  • Tjek om der er tilstrækkeligt gas i aircondition-systemet, genopfyld om nødvendigt og tjek kompressorens funktion. Mens installationen er i drift, anbefales det at kontrollere trykket efter 24 timer samt funktionen hos airconditionanlægget. Hvis der observeres et lille tryktab, men kompressoren stadig virker, er der en lækage, som kan repareres.
  • Tøm og udluft airconditionanlægget (med vakuum), udskiftift fugtfilteret og fyld anlægget med gas og smøremiddel, indtil kompressoren kan køre.
  • Skru påfyldningsslangen på dåsen med NOVAIRCO STOP og prik i dåsen med nålen i ventilen. Mens motor og aircondition er stoppet fastgøres påfyldningsslangen til airconditionanlæggets lavtryksindgang, og ventilen åbnes, indtil der flyder gas fra anlægget til dåsen.
  • Start motoren og indstil airconditionanlægget på maksimum. Nu arbejder kompressoren, og NOVAIRCO STOP cirkuleres rundt i systemet. Hold dåsen omvendt, indtil den er helt tømt.
  • Afmonter påfyldningsslangen fra lavtryksindgangen og fuldfør påfyldning af gas.
  • Lad airconditionsystemet køre på maksimum styrke i ca. tyve minutter for at blande NOVAIRCO STOP optimalt med gassen.
Teknisk information: 

Fysisk form: flydende.
Farve: rød.
Duft: meget svag.
pH-værdi: neutral.
Vandopløselighed: ingen.
Relativ massefylde: o.99.
Viskositet: 28CP (20°C).
Damptæthed: 2.4 (luft: 0).
Flammepunkt: 11.00°C.
Kogepunkt: 27°C.
Damptryk: >1.10
Selvantændelsestemperatur: +350°C.bar.
VOC: 40 %.
Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

NOVAIRCO STOP SDS