Tilbage til oversigt
  • novafiller

Novafiller

Ikke på lager

SPRAY- FILLER
  • Høj dækning
  • Fremragende fyldningsegenskaber
  • Kan anvendes våd-på-våd
  • Til dækning af små ujævne områder eller uregelmæssigheder på slebne overflader.

Produktbeskrivelse

NOVAFILLER er en spray-filler med en høj dækevne, som dækker små uregelmæssigheder. Den klæber godt på slebne, hvide eller galvaniserede metaller samt de fleste syntetiske materialer. Ved tvivlstilfælde i forbindelse med vanskelige plastikmaterialer forbehandles med Seal&Bond Special Primer.

NOVAFILLER er perfekt ved pletreparationer og smådele. Det justerbare sprayhoved gør denne aerosol brugbar som spraypistol, da man i sprayhovedet kan indstille bredde og flow.

Information om anvendelse: 
  • overfladen, som ønskes behandlet, skal være fedtfri, ren, rustfri og tør
  • ryst aerosolen grundigt i 2 minutter og test på en prøveflade
  • lad det første lag absorbere i 12-15 minutter inden det næste lag påføres (ved 20 °C)
  • anvend NOVAFILLER til finish af gipsvægge – giver et superfint afsluttende lag
  • plastikmaterialer behandles først med Seal&Bond Special Primer
Teknisk information: 

Farve: gul – beige.
Duft: specifik
Damptryk ved 20 °C: 3500 hPa.
Vægtfylde ved 20 °C: 0.885 g/cm³
Opløselighed i vand: uopløselig.
Blandbarhed med vand: dårlig.
Organisk opløsningsmiddel: 74,9%.
EU VOC 662,8 g/l.
EU VOC i %/ 74,89%.
Niveau for faste stoffer: 18,8%.
Fillerstyrke: +/- 50 microns.
Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.

NOVAFILLER ny