Tilbage til oversigt
  • nova_care_protect

Novacare & Protect

Ikke på lager

DET SKINNENDE BESKYTTELSESLAG
  • Rengør forsigtigt.
  • Til alle glatte overflader.
  • Ideel til lak og fernis.
  • Hurtig og sikker.

Produktbeskrivelse

NOVACARE & PROTECT er udviklet til en mild rengøring og en brugervenlig samt hurtig forbedring og beskyttelse af alle glatte overflader – selv til gummi, metal, synteriske materialer.

NOVACARE & PROTECT giver et optimalt resultat i to trin.

Information om anvendelse: 
  • NOVACARE & PROTECT påføres en våd overflade.
  • Gnid tør med en ren NOVAWIPE MICROFIBRE klud.

 

TIP:

  • Om nødvendigt vask da først med NOVACARE SHAMPWAX og skyl med vand.
  • Efter behandling rengøres glas med MULTIFOAM.
Teknisk information: 

Form: væske.
Duft: karakterisktisk duft.
Farve: transparent hvid.
pH: 7.8
Kogepunkt: 100 – 233°C.
Damptryk (20°C): 2,332 hPa.
Vægtfylde (20°c): 1.0.
Opløselighed i vand: opløselig.

Dynamisk viskositet (20°C): 1 mPa.s.
Kinematisk viskositet (20°C): 1 mm²/s.
Indeholder (bengyloxy) methanol.
Kan udløse en allergisk reaktion.
Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostfrit.

NOVACARE & PROTECT SDS