Tilbage til oversigt
 • novacare_nr_0

Novacare 0

Ikke på lager

1-2-3 POLISHSERIEN TIL DEN PROFESSIONELLE
 • Anvendelig på alle hærdede lakker.
 • Kan anvendes manuelt såvel som mekanisk.
 • Meget nem at anvende.
 • Fejltagelser er udelukket.
 • Yder en ekstremt langvarig beskyttelse.
 • Øger den samlede værdi af din bil.

Produktbeskrivelse

NOVACARE 0 er “1-2-3 poleringsserien” til den professionelle. Den kan anvendes på enhver hærdet lak.

NOVACARE 0 er et poleringsmiddel i en serie bestående af 4 forskellige produkter. For at undgå fejl ved brug af NOVACARE skal de på mærkaten nævnte forholdsregler følges.

Information om anvendelse: 
 • fjernelse af oxidering på aluminium, galvanisering,… (N°0)
 • opfriskning af kraftigt forvitrede lakker (N°0)
 • fjernelse af spray (N°0 eller N°1)
 • NOVACARE polish kan anvendes på både, motorcykler, cykler, biler, lastbiler, autocampere, jet-ski, badeværelser, vaske, brusere, kraner, køleskabe, mikroovne,…
 • kan anvendes på gelcoating, krom, alt hærdet emalje, glas, pulvercoating,…
Teknisk information: 

N°0 NOVACARE CLEAR CUT:
Udseende (ved 20°C): tyktflydende
Lugt: petroleumsagtig
Farve: pink.
Kogepunkt/kogeområde: > 80°C.
Flammepunkt: 52°C.
Eksplosionsgrænser: 0.6 – 7.0 Vol% (°C).
Vægtfylde (ved 20°C): 1.3.
Vandopløselighed: opløselig.
Relativ dampvægtfylde: > 1.

Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.

NOVACARE 0 CLEAR CUT ny