Tilbage til oversigt
  • multispray

Multispray


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/protex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 940

Ikke på lager

MOD RUST, DAMP, FUGT OG LÆKSTRØMME
  • Virker superhurtigt.
  • Arbejder ved koldkrympning.
  • Farveløs og praktisk talt lugtfri.
  • 360° sprayretning.

Produktbeskrivelse

MULTISPRAY er hurtig og effektiv i kontakt med rust, tjære, fedt og vand.

MULTISPRAY kombinerer penetrerende kræfter, smøring, beskyttelse, rengøring og rustfjerning, fordriver fugt og sparer tid ved koldkrympningen.

MULTISPRAY indeholder ingen silikoner og er sikker i brug på plastik, lak,…

Information om anvendelse: 
  • Ryst godt inden brug. Spray og lad kortvarigt produktet penetrere.
  • Om nødvendigt lad da drivgasserne fordampe.
Teknisk information: 

Vandopløselighed: uopløselig.
Massefylde ved 20°C: 0.811.
Duft: cola.
Udseende: ravgul.
PH: neutral.
Partialtryk: 3.5 – 5 bar.
Kogepunkt: 187 – 211°C.
Damptryk ved 20°C: 100 Pa.
Relativ tæthed ved 20°C: 0.808.
Tilstand ved 20°C: flydende.
Viskositet (MPa.s/20°C): 1.

Flammepunkt: 67°C.
Størkningspunkt: -62°C.
Selvantændelse: 255°C.
Temperaturresistens: -80°C til +190°C.
Dynamisk viskositet ved 20°C: 1 mPa.s.
Kinematisk viskositet ved 20°C: 1 mPa.s.
Baseret på mineralolie.
Opbevaring: 12 måneder hvis opbevaringen sker tørt, køligt og frostsikkert.

MULTISPRAY SDS