Tilbage til oversigt
  • lbf231121000nfpic1

Lubrifine

Ikke på lager

FIN MASKINOLIE
  • 100 % ren højkvalitets mineralolie.
  • Erstatter smøring med oliekande.
  • Ideel til fin atomiseret smøring på vanskeligt tilgængelige steder.
  • Hensigtsmæssig til smøring af pneumatisk værktøj.
  • Ikke længere udsivende olie, lækager og refill.

Produktbeskrivelse

LUBRIFINE er en lav-viskosiøs mineralsmøreolie af høj kvalitet. Takket være den lave viskositet og høje penetreringskapacitet kan den problemfrit anvendes på områder, hvor en almindelig smøreolie ikke kan anvendes.

LUBRIFINE er et høj-kvalitets universalsmøremiddel, som tilbyder en let, præcis og økonomisk smøring på alle typer af maskiner, små lejer med let last o.s.v.

LUBRIFINE erstatter den traditionelle smørekande på værksteder, i garager og på farten.

LUBRIFINE er velegnet til den daglige smøring af pneumatisk værktøj.

Information om anvendelse: 
  • alle typer af maskiner
  • små lejer med en let last
  • klassisk olieinjektor på værksteder, i garager o.s.v.
  • smøring af pneumatisk udstyr
Teknisk information: 

Basis: mineralsk naphthensk olie.
Kinematisk viskositet:vedt 40°C : 26.1; ved 100°C : 3.9.
Flydepunk: -33°C.
Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.