Tilbage til oversigt
 • ewp119011000dpic1

Easy Weld Primer

Ikke på lager

METALBESKYTTELSE FØR OG EFTER SVEJSNING
 • Unik hæfteevne på stål, galvaniseret stål og poleret aluminium
 • Nemt at svejse med både automatisk punktsvejsning og semiautomatisk svejsning, såvel vådt som tørt.
 • Ingen stænk med semi-automatisk svejsning.
 • Meget hurtig hærdning.
 • Kan efter brug affedtes med SAFETY CLEAN.
 • Kan færdiggøres med alle former for standardmaling- og lak.
 • Meget høj ydeevne – 7m²/flaske.

Produktbeskrivelse

EASY-WELD PRIMER er en syntetisk polyvinyl rusthæmmende primer.

EASY-WELD PRIMER er udviklet til at beskytte stål imod korrosion på autokarrosserier og inden for fabrikation den at forstyrre svejsbarheden og strukturen i dit laksystem.

EASY-WELD PRIMER kan både påføres før og efter svejsning og yder en perfekt rustbeskyttelse og en maksimal binding efter dækning med dit laksystem. 

EASY-WELD PRIMER er som følge af sin sammensætning perfekt spraybar.

Sprøjtemønstret for EASY-WELD PRIMER aerosol-beholderen svarer til det, som man finder hos en konventionel sprøjtepistol.

Information om anvendelse: 
 • Første belægning som kan svejses i svejseindustrien, almindeligt vedligeholdelsesarbejde, autokarosseri, værksteder,…
 • Overflader bør være affedtede, støvfrie og tørre.
 • Bedste resultater ses på “rent stål.”
 • Ryst beholderen godt før brug.
 • Påfør kun 1 tyndt dækkende lag.
 • Luk beholderen efter brug og rengør mundstykket.
 • Tag hensyn til tørretiderne.
 
Teknisk information: 

Sammensætning: syntetiske polyvinyl-resiner, jernoxider, silicater, alifatiske og aromatiske hydrocarboner.
Farve: rødbrun.
Udseende: mat.
Viskositet: 17 sek. DIN4 (20°C).
Tørstof: 72% (vægt).
Tørretid: støvtør: 10 min.20°C / 65% R.H.; berøringstør 30 min. 20°C / 65% R.H.;

tør: 1 time
20°C / 65% R.H
Anbefalet lagtykkelse: 9-16 micrometer.
Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
Sikkkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.