Tilbage til oversigt
  • clear_lube-s

Clear Lube-S

Ikke på lager

SYNTETISK, KLART SMØREMIDDEL MED MEGET LANG VIRKETID
  • Transparent
  • Ekstrem vedhæftning.
  • Bevarer viskositeten ved temperaturer mellem -45°C og +250°C.
  • Ideel til svære anvendelsesområder.

Produktbeskrivelse

CLEAR LUBE S er et specielt sammensat smøremiddel baseret på acryl-copolymerer og neutrale, syntetiske olier blandet med alifatiske samt en lille del aromatiske petroleumdestilater for at øge den penetrerende virkning. CLEAR LUBE S indeholder PTFE for at forlænge levetiden og reducere glidemodstanden. CLEAR LUBE S er udviklet til brug i de vanskeligste omgivelser.

CLEAR LUBE-S bevarer endda de gøde smørende og beskyttende egenskaber under konstant kontakt med vand og svage syrer.

CLEAR LUBE S beskytter imod korrosion ved at danne en tynd polymerfilm, selv om produktet stadig penetrerer dybt ind i de objekter, som skal smøres.

CLEAR LUBE kan anvendes inden for et bredt temperaturområde uden, at viskositeten ændres.

Som følge af den høje vedhæftningsevne er CLEAR LUBE S resistent over for trykrensning.

CLEAR LUBE S reducerer kædefriktion og slitage samt forøger kædens levetid op til 10 gange.

CLEAR LUBE-S er sikker at anvende i forbindelse med gummi og plastik.

Information om anvendelse: 
  • langtidssmøring og beskyttelse af gearhjul, koblinger, kabler, føringer, kuglelejer, hængsler, glidestænger, o-ringskæder, o.s.v.
  • CLEAR LUBE-S er modstandsdygtig over for damp, de fleste syrer, kemikalier, friktion og vejrforhold.
Teknisk information: 

Basis: acrylat-copolymerer = neutral olie.
Opløsningsmiddel: alfatiske hydrocarboner med en lille andel aromater.
Additiver: PTFE.
Opløselighed i vand: opløselig.
Udseende: flydende.
Duft: karakteristisk.
Viskositet mPa.s 20°C: 1300
Damptryk 20°C Pa: 19000.
Vægtfylde/ 20°C: 0.750.
Selvantændelse: 365°C.
Flammepunkt: < -20°C.
Kogepunkt/kogeområde °C: 60 – 300.
Temperaturresistens: -45°C til +250°C.
Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.

CLEAR LUBE S SDS